Carmel Mangion - Ta' Nora

14, Triq il-Kbira, Qormi QRM 1100
21487346