We sadly announce the passing of

Victor ELLUL

+ 7th July 2024Nhar it-Tlieta 9 ta’ Lulju se nagħtu l-aħħar tislima lil

VICTOR ELLUL

 

fil-Knisja ta’ San Ġużepp, il-Kalkara fit-8.45am

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page