We sadly announce the passing of

Verginia VELLA

+ 12th May 2024It-tlieta 14 ta’ Mejju se nagħtu l aħħar tislima lil

 

VERGINIA VELLA

 

fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq fit-3.00pm

 

 

Jagħtiha l-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqha.

Tistrieħ fis-sliem. Ammen.

 


Condolences & Tributes

Share this page