We sadly announce the passing of

Stephen PSAILA

+ 27th March 2024Nhar it-Tnejn 1 ta' April se nagħtu l-aħħar tislima lil

 

STEPHEN PSAILA

 

b’quddiesa presente cadaverae fil-knisja parrokkjali ta' Sant Andrija f'Ħal Luqa fid-9.00am.

 

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page