We sadly announce the passing of

Saviour FAVA

+ 29th March 2024Nhar it-Tlieta 2 ta’ April se nagħtu l-aħħar tislima lil

 

SAVIOUR FAVA

 

fil-Knisja ta' San Girgor iż-Żejtun fis-2.00pm

 

 

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page