We sadly announce the passing of

Nancy SPITERI

+ 30th March 2024Nhar it-Tlieta se nagħtu l-aħħar tislima lil

 

NANCY SPITERI

 

b’quddiesa presente cadaevre fil-knisja parrokkjali ta' San Leonardu Ħal-Kirkop fit-7.45 am.

 

Jagħtiha l-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqha.

Tistrieħ fis-sliem. Ammen.

 


Condolences & Tributes

Share this page