We sadly announce the passing of

Josephine DEBONO

+ 27th March 2024B’niket inħabbru l-mewt ta’

 

JOSEPHINE DEBONO 

 

fl-eta` ta’ 81 sena. Il-familjari u l-ħbieb huma mistiedna għal quddiesa pràesente cadavere, nhar it-Tnejn 1 ta’ April 2024, fis-3.30pm, fil-knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, Mellieħa.

 

 

Jagħtiha l-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqha.

Tistrieħ fis-sliem. Ammen.

 


Condolences & Tributes

Share this page