We sadly announce the passing of

Joseph CILIA

+ 13th May 2024Nhar il-Ħamis 16 ta' Mejju nagħtu l-aħħar tislima lil

JOSEPH CILIA

ex-PC 1259, li miet fl-għomor ta' 72 sena,

 

b'quddiesa praesente cadavere fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Venera, fid-9.30AM.

 

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page