We sadly announce the passing of

John AZZOPARDI

+ 9th May 2024B’niket inħabbru l-mewt ta’

JOHN AZZOPARDI

Il-Funeral ser isir nhar it-Tnejn 13 ta' Mejju 2024
Fit-4:00 pm Quddiesa
"PRAESENTE CADAVERE",
fil-knisja Santa Marija ta' Gesu, Ir-Rabat.

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page