We sadly announce the passing of

Charlie SPAGNOL

+ 6th July 2024Nhar it-Tlieta 9 ta’ Lulju se nagħtu l-aħħar tislima lil


CHARLIE SPAGNOL

(magħruf bħala Bulebel)

fil-Knisja ta’ San Girgor iż-Żejtun fi 9.00am

 

 

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page