We sadly announce the passing of

Anthony SPITERI

+ 7th June 2024Nhar it-Tnejn 10 ta' Gunju 2024 se naghtu l-ahhar tislima lil

 

ANTHONY SPITERI (Sipsa)

fil-Knisja Arcipretali ta' Santa Katarina, iz Zejtun fi 2.30pm.

 

 

Jagħtih il-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu.

Jistrieħ fis-sliem. Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page