We sadly announce the passing of

Anthony COPPOLA

* 9th December 1937
+ 31st March 2021B’niket inhabbru l-mewt ta' Anthony Coppola ta' 83 sena minn San Giljan, li grat l-Erbgha 31 ta’ Marzu 2021 fir-Residenza San Vincenz de Paul ikkonfortat  bis-sagramenti Mqaddsa.

Halla jibki t-telfa tieghu lil uliedu Mario, Nadette u Giovanna. In-neputijiet u Pro-neputijiet, hutu Lina, Rose, Mary u Charles  l-irgiel u nisa taghhom, hut il-mara u familjari taghom, bosta qraba u hbieb. 

Il-funeral ser isir  it-Tlieta 6 ta' April fit-8.00AM mir-Residenza San Vincenz de Paul ghal knisja Parrocca tal Madonna tal-Karmnu il-Balluta fejn fit-8.30am issirlu quddiesa presente cadavere u wara  ghac-Cimiterju ta' Santa Marija Addolortara, fejn isir id difna fil qabar tal familja.

Donazzjonijiet lid-Dar tal-Providenza is-Siggiewi jkunu apprezzati.

Il-familja tixtieq tirringrazja lis staff ta San Vicenz specjalment tas sala Fatima ghal kull ma ghamlu mieghu.

 

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom, jistrieħu fis-sliem, Ammen.


Condolences & Tributes

Share this page