We sadly announce the passing of

Agatha BALZAN

+ 18th November 2023B’niket inħabbru l-mewt ta’

 

AGATHA BALZAN

 

 

Nhar It-Tnejn, 20 ta' Novembru 2023, nagħtuha l-aħħar tislima fejn fit-7:45am se ssirila quddiesa Presente Cadavere fil-knisja Arċipretali ta' Santa Katerina Żurrieq.

 

 

Jagħtiha l-Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqha.

Tistrieħ fis-sliem. Ammen.

 


Condolences & Tributes

Share this page